calendar_month 23/11/2022 - 19:07:13 visibility 2282

Các tuyến xe khách đi Long An

Các tuyến xe khách đi Long An
Các tuyến xe khách đi Long An
Các tuyến xe khách đi Long An

XE TỪ SÀI GÒN VÀ CÁC TỈNH PHÍA NAM ĐI LONG AN

TRUNG DŨNG

 • Lịch trình: Long An – Tân Phú (Đồng Nai)
 • Giờ xuất bến: Bến xe Long An 7h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại: 0272 3829421

 

TRUNG DŨNG

 • Lịch trình: Long An – Xuân Bảo – Bến xe Bảo Bình
 • Giờ xuất bến: Bến xe Long An 7h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại: 0272 3829421

 

TRUNG DŨNG

 • Lịch trình: Long An – Tây Ninh
 • Giờ xuất bến: Bến xe Long An 5h40-6h30-9h-12h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại: 0272 3829421

 

TRUNG DŨNG

 • Lịch trình: Long An – Vũng Tàu
 • Giờ xuất bến: Bến xe Long An 5h-5h30-12h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại: 0272 3829421

 

THẢO NHUNG

 • Lịch trình: Sài Gòn - Kiến Tường
 • Giờ xuất bến: Liên hệ
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại: 0918239397

 

GIA HÀO

 • Lịch trình: Sài Gòn - Long An
 • Giờ xuất bến: Liên hệ
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại: 0987 87 53 54

 

CẨM MỸ

 • Lịch trình: Long An – Xuân Bảo – Bến xe Bảo Bình
 • Giờ xuất bến: Bến xe Long An 7h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại: Đang cập nhật

 

BÌNH MINH

 • Lịch trình: Long An – Tây Ninh
 • Giờ xuất bến: Bến xe Long An 5h40-6h30-9h-12h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại: Đang cập nhật

 

THẮNG LỢI

 • Lịch trình: Long An – Vũng Tàu
 • Giờ xuất bến: Bến xe Long An 5h-5h30-12h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại: Đang cập nhật

 

TÂN THẠNH

 • Lịch trình: Hậu Thạnh – Cai Lậy (Tiền Giang)
 • Giờ xuất bến: Bến xe Hậu Thạnh 6h15
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại: Đang cập nhật

 

ĐỨC HÒA

 • Lịch trình: Hậu Nghĩa – Tân Biên (Tây Ninh)
 • Giờ xuất bến: Bến xe Đức Hòa 6h15
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại: Đang cập nhật

 

MINH TÂN

 • Lịch trình: Hậu Nghĩa – Bến xe Bảo Bình
 • Giờ xuất bến: Bến xe Đức Hòa 9h-10h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại: Đang cập nhật

 

VIỆT THẮNG

 • Lịch trình: Mộc Hóa – Sài Gòn (Bến xe miền Tây)
 • Giờ xuất bến: Bến xe Mộc Hóa 5h20-6h25-7h10-8h50-10h40-11h40-13h00-14h00-15h00
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại: Đang cập nhật

 

HÒA BÌNH

 • Lịch trình: Mộc Hóa – Tây Ninh
 • Giờ xuất bến: Bến xe Mộc Hóa 6h15
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại: Đang cập nhật

 

HÒA BÌNH

 • Lịch trình: Mộc Hóa – Cần Thơ
 • Giờ xuất bến: Bến xe Mộc Hóa 8h15
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại: Đang cập nhật

 

HÒA BÌNH

 • Lịch trình: Mộc Hóa – Cai Lậy
 • Giờ xuất bến: Bến xe Mộc Hóa 7h45-11h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại: Đang cập nhật

 

HÒA BÌNH

 • Lịch trình: Mộc Hóa – Bến Tre
 • Giờ xuất bến: Bến xe Mộc Hóa 8h10
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại: Đang cập nhật

 

ĐỒNG TÂM

 • Lịch trình: Cần Giuộc – Lộc Ninh (Bình Phước)
 • Giờ xuất bến: Bến xe Cần Giuộc 6h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại: Đang cập nhật

 

CẨM MỸ

 • Lịch trình: Cần Giuộc – Sông Ray
 • Giờ xuất bến: Cần Giuộc 13h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại: Đang cập nhật

 

VIỆT THẮNG

 • Lịch trình: Vĩnh Hưng – Sài Gòn
 • Giờ xuất bến: Bến xe Vĩnh Hưng 5h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại: Đang cập nhật

 

HÀO HOA

 • Lịch trình: Vĩnh Hưng – Tân Phú Đông (Tiền Giang)
 • Giờ xuất bến: Bến xe Vĩnh Hưng 10h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại: Đang cập nhật

 

PHƯƠNG NAM

 • Lịch trình: Vĩnh Hưng – Hồng Ngự (Đồng Tháp)
 • Giờ xuất bến: Bến xe Vĩnh Hưng 5h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại: Đang cập nhật

 

ĐÔNG THÀNH

 • Lịch trình: Đức Huệ – Tây Ninh
 • Giờ xuất bến: Bến xe Đức Huệ 7h40
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại: Đang cập nhật

 

ĐÔNG THÀNH

 • Lịch trình: Đức Huệ – Vũng Tàu
 • Giờ xuất bến: Bến xe Đức Huệ 4h-13h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại: Đang cập nhật

 

Các tuyến xe buýt chạy nội tỉnh Long An

Tuyến xe buýt Tân An – Thạnh Hóa
Lộ trình: Bến xe Long An- Hùng Vương – QL.62 – ĐT.836 - Bến xe Thạnh Hóa

Tuyến xe buýt Tân An – Tân Thạnh
Lộ trình: Bến xe Long An – Hùng Vương – QL.62 – Tân Thạnh- ĐT.837 – Bến xe Hậu Thạnh

Tuyến xe buýt Tân An – Mộc Hóa
Lộ trình: Bến xe Long An – Hùng Vương – NH 62 – BX Mộc Hóa

Tuyến xe buýt Tân An – Vĩnh Hưng
Lộ trình: Bến xe Long An – Hùng Vương – QL.62 – Bến xe Vĩnh Hưng

Tuyến xe buýt Tân An – Khánh Hưng
Lộ trình: Bến xe Long An – Hùng vương – QL.62 – Vĩnh Hưng – Khánh Hưng

Tuyến xe buýt Tân An – Tân Hưng
Lộ trình: Bến xe Long An – Hùng Vương – QL.62 – ĐT..831 – Bến xe Tân Hưng

Tuyến xe buýt Cần Đước – Mộc Hóa
Lộ trình: TT Cần Đước– ĐT..826 – ĐT.835 – QL1A- QL.62 - BX Mộc Hóa

Tuyến xe buýt Nhựt Tảo - Vĩnh Hưng
Lộ trình: Nhựt Tào - ĐT.833 – QL.1A – QL. 62 - BX. Vĩnh Hưng

Tuyến xe buýt Tân Trụ - Vĩnh Hưng
Lộ trình: BX Tân Trụ - ĐT.833 – QL.1A – QL.62 – Vĩnh Hưng

Tuyến xe buýt Tân Trụ - Tân Hưng
Lộ trình: BX Tân Trụ - ĐT.833 – QL.1A – QL.62 – Tân Hưng

Tuyến xe buýt Tân An – Đức Huệ
Lộ trình: BX Long An – Hùng Vương – QL. 62 – QL.1 - Ben Luc - ĐT.830 – ĐT.825 – ĐT.822 – BX Đức Huệ

Tuyến xe buýt Tân An – Tho Mo
Lộ trình: BX Long An – Hùng Vương – QL. 62 – QL.1 – Bến Lức - ĐT.830 – ĐT.825 – ĐT.822 –ĐT.838 - Tho Mo

Tuyến xe buýt Tân An – Ma Reng
Lộ trình: BX Long An – Hùng Vương – QL. 62 – QL.1 - TT Bến Lức- ĐT.830 – ĐT.825 – ĐT.822 – ĐT.839 - Ma Reng

Tuyến xe buýt Đông Thạnh - Ma Reng
Lộ trình: Đức Huệ - ĐT.839 - Ma Reng

Tuyến xe buýt Tho Mo – Đức Huệ
Lộ trình: Theo ĐT.838

Tuyến xe buýt Tân An – Lộc Giang
Lộ trình: Bến xe Long An - QL. 62 – QL.1 - TT Bến Lức- ĐT.830 – ĐT.825 – Lộc Giang

Tuyến xe buýt Tân An - Cần Đước
Lộ trình: Bến xe Long An – Hùng Vương – QL.62 – QL.1A – ĐT.835 – ĐT.826 – TT Cần Đước.

Tuyến xe buýt Tân An – Cần Giuộc
Lộ trình: BX Long An– Hùng Vương – QL.62 - QL.1A – ĐT.835 - Tri Yên – Bx Cần Giuộc

Tuyến xe buýt Bệnh viện đa khoa Long An – Phú Mỹ (Tân Phước, Tiền Giang)
Lộ trình: BVĐK.Long An– Nguyễn Thông – Nguyễn Đình Chiểu - Trương Định - Mai Thị Tốt – Hùng Vương – QL.62 – ĐH.28 – Chợ Phú Mỹ

Tuyến xe buýt Bệnh viện đa khoa Long An - Tân Đông
Lộ trình: BVĐK.Long An – Nguyễn Thông – Nguyễn Thái Bình – Thủ Khoa Huân - Mai Thị Tốt – Hùng Vương – QL.62 – Tân Đông

Tuyến xe buýt Bệnh viện đa khoa Long An – Cây Đa
Lộ trình: BVĐK.Long An – Hùng Vương – QL.1A – ĐT.834 – Cầu Thủ Thừa - Cây Đa

Tuyến xe buýt Bệnh viện đa khoa Long An – Ngã Tư chợ
Lộ trình: BVĐK.Long An – Nguyễn Thông – ĐT.827B – ĐT.834 – chợ Ngã Tư

Tuyến xe buýt Tân Phước Tây Ngã tư – Khu CN Thuận Đạo
Lộ trình: Ngã tư Tân Phước Tây - ĐT.832 – QL.1A – Ngã tư Long Kim – Nguyễn Trung Trực – KCN Thuận Đạo

Tuyến xe buýt Bệnh viện Long An – Bến Ba
Lộ trình: BV Long An – Nguyễn Thông – Thi Kim – Hùng Vương – QL1A – TL833 – Chợ Tân Trụ – Bến Ba

Tuyến xe buýt Bệnh viện Long An – Chợ Co Chi
Lộ trình: BV Long An – Nguyễn Thông – Trương Định – Đường số 2 – Hùng Vương – QL1A (Tân Hương – Tân Hiệp) – TL866 (Tiền Giang) – Chợ Co Chi

Tuyến xe buýt Lương Bình – Chợ Bến Lức
Lộ trình: Lương Bình - TL 830 - Thuận Đạo - Bến Lức

Tuyến xe buýt Chợ Đêm – BX Bến Lức
Lộ trình: Tân Kiên – Dương Đình Cúc – Nguyễn Cuu Phu – Võ Ngọc Quan – BX Bến Lức

Tuyến xe buýt Hậu Nghĩa – Trà Cú
Lộ trình: BX Hậu Nghĩa – TL825 – TL823 – Chợ Trà Cú

Tuyến xe buýt Hậu Nghĩa – Lộc Giàng
Lộ trình: BX Hậu Nghĩa – TL825 – TL821 – Lộc Giàng

Tuyến xe buýt Hậu Nghĩa – An Ninh Tây
Lộ trình: BX Hậu Nghĩa – TL825 – An Ninh Đông, An Ninh Tây

Tuyến xe buýt Thu Thừa – Trà Cú
Lộ trình: BX Thủ Thừa – Đường Kinh T1– Trà Cú

Tuyến xe buýt Tâm Vũ – Chợ Gạo
Lộ trình: BX Tâm Vũ – TL827A – TL827C – TL879C – QL50 – Chợ Gạo

Default information